نحوه آشنایی شما با سایت زرگیم؟
(74.13%) 533
جستجوی گوگل
(9.040%) 65
دوستان و آشنایان
(3.755%) 27
تبلیغات
(6.675%) 48
شبکه های اجتماعی
(6.397%) 46
سایر موارد

تعداد شرکت کنندگان : 719